speaker-info

Peter Kavelaars

Directeur/hoogleraar Fiscale economie at Erasmus Universiteit Rotterdam en buitengewoon hoogleraar University of Curaçao

Peter Kavelaars is sinds 1996 hoogleraar Fiscale economie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam. Peter Kavelaars is tevens buitengewoon hoogleraar aan de University of Curaçao.
Daarnaast is Peter Kavelaars sinds 1989 directeur Wetenschappelijk Bureau bij Deloitte Belastingadviseurs te Rotterdam. Vanaf 1997 is hij tevens vennoot. Voor die tijd was hij hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Leiden, werkte hij als wetenschappelijk medewerker bij het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam en was hij als Inspecteur van ‘s-Rijks belastingdienst gedetacheerd bij de vakgroep Openbare Financiën en Belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Specialties: Zijn nevenactiviteiten zijn onder andere: hoofdredacteur Pensioenbrief, hoofdredacteur Fiscaal Zakboek en redacteur Pensioen & Praktijk. Peter is daarnaast (mede-)eindredacteur en (mede-)auteur van een aantal boeken.

Ervaring

Opleiding
Erasmus Universiteit Rotterdam
Fiscale economie
1977 – 1983

Werkkring
Erasmus Universiteit Rotterdam
Student-assistent vakgroep Openbare Financiën en Belastingrecht
1980 – 1983

Inspecteur van ‘s-Rijks belastingdienst, gedetacheerd bij de vakgroep Openbare Financiën en Belastingrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
1983 – 1989

Erasmus Universiteit Rotterdam
Wetenschappelijk medewerker Fiscaal Economisch Instituut
1989 – 1996

Deloitte Belasting adviseurs Rotterdam
Directeur Wetenschappelijk Bureau tevens vennoot
1989 – heden

Erasmus Universiteit Rotterdam
Hoogleraar fiscale economie
1996 – heden

Universiteit Leiden
Hoogleraar belastingrecht
1997 – 2002

Universiteit van Curaçao
Buitengewoon hoogleraar fiscaal recht en economie
2016 – heden

Nevenactiviteiten
Hoofdredacteur Pensioenbrief
Hoofdredacteur Fiscaal Zakboek
Redacteur Pensioen & Praktijk
Redacteur TFO
Redacteur TPV

(Mede-)eindredacteur van diverse boeken
(Mede-)auteur van enkele boeken
Auteur van diverse artikelen
Vaste medewerker Weekblad Fiscaal Recht
Annotator BNB
Lid redactieraad NTFR
Auteur Boek Natuurschoon en Rijksmonumenten
Hoofdredacteur NLFiscaal (oktober 2016)

Bijzonderheden
Toekenning staatsprijs voor Fiscaal-Wetenschappelijke publicaties 1989
Gepromoveerd op het proefschrift ‘Toewijzingsregels in het Europees en sociaal verzekeringsrecht'(1992)
Lid Werkgroep Flexibele Pensioenen (1994 – 1995)
Oratie over Vermogenswinstbelasting 1996 (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Oratie ‘Harmonisatie van vrij personenverkeer: een drieluik’, 1998 (Rijksuniversiteit Leiden)
Lid wettelijke Commissie Pensioenen (sinds 2002)
Lid Commissie herziening inkomstenbelasting (2012)

Projecten
Ministerie van Financiën 1997: Internationaal vergelijkend onderzoek fiscale concurrentiepositie Nederland
Ministerie van VROM 2001: Heffingen op grond (fiscale component)

 

 

2017: belastingplan na Panama Papers

Belastingplan 2018: De fiscale wensen van een nieuw kabinet in de praktijk

Exact Podium 1

Nu nog ongewis, want immers afhankelijk van het kabinet dat er een keer moet komen en de plannen die dat kabinet gaat maken. Maar… volgt er daadwerkelijk een vergroening van ons belastingstelsel? En gaat ons pensioenstelsel ook fiscaal op zijn kop? Wordt arbeid straks minder en vermogen straks meer belast? Of wordt het een compromis […]

MEER LEZEN