speaker-info

Kees Beishuizen

Mede-eigenaar LNBB actuarissen + pensioenconsultants

Het pensioen van de DGA
Anders dan bij het pensioen voor werknemers is het pensioen van de DGA van oudsher voor een groot deel fiscaal gedreven. Anders gezegd: fiscaal voordeel is een belangrijk motief om de pensioenregeling binnen de eigen onderneming uit te voeren. Rendement is een tweede motief. Pensioengeld beleggen in de eigen onderneming kan lucratiever zijn dan de pensioenpremies afstaan aan een verzekeraar. Het spreekt voor zich dat keuzes afhankelijk zijn van de fase waarin de onderneming en de ondernemer verkeren. Dat geldt voornamelijk voor het rendement en het risico. Het uitvoeren van de eigen pensioenregeling houdt namelijk ook risico’s in en deze moeten tevoren goed worden begroot. Veel ondernemers kiezen voor het onderbrengen van het overlijdens- en arbeidsongeschiktheid­risico bij een professionele verzekeraar. Een juiste mix van de drie elementen die een belangrijke rol spelen bij de keuze van een pensioen in eigen beheer – fiscaal voordeel, rendement en risico – is van groot belang. Die keuze is niet statisch, maar dynamisch. De fase waarin de ondernemer en de onderneming zich bevindt, is bepalend voor de keuze die gemaakt wordt. De aangescherpte boekhoudregels rondom personeelsbeloningen, RJ 271, geven de zakelijke dienstverlener en zijn DGA-relatie meer inzicht in het werkelijke rendement én risico van zijn pensioenvoorziening

Specialties: het pensioen van de DGA

Ervaringen

Mede-eigenaar
LNBB actuarissen + Pensioenconsultants
okt. 2006 – heden

Eigenaar
B&B Pensioenconsultants
aug. 1995 – okt. 2006

 

Einde PEB: wat nu?

Einde PEB: en nu?

Visma Podium 9

Pensioen in Eigen Beheer is een aflopende zaak. Dat is geen nieuws. Maar heeft u het allemaal al geregeld voor uw cliënten? Hebben zij zicht op de financiële en fiscale consequenties van het staken van de pensioenopbouw, het omzetten van pensioenrechten in een oudedagsvoorziening en/of het afkopen van de pensioenrechten? En er komt een nieuwe […]

MEER LEZEN